Wirtualne zwiedzanie szkoły

Licznik odwiedzin

Odsłon : 767296
Termomodernizacja

 

 

 

 

 

 

Informacja o  Termorenowacji i remoncie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim


"Termomodernizacja  i remont budynku Zespołu Szkół Nr2 w Tomaszowie Lubelskim"   wchodziło w skład przeprowadzonego

przez powiat tomaszowski projektu pod nazwą:

"Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej powiatu tomaszowskiego"

Całkowity koszt inwestycji 839 077,23 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało  w ramach działań wspieranych ze środków z  Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko    2007 – 2013 Priorytet IX  Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i

efektywność energetyczna,  Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego ze

środków Funduszu Spójności

W dniu 25.10.2011r zakończył y się rozpoczęte 2. 08. 2011r. roboty termorenowacyjne przy zabytkowym budynku  Zespołu

Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. 
Prace termorenowacyjne wykonywało wyłonione w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-

Budowlane „ Budmex” z Biłgoraja.
Nadzór inwestorski nad robotami pełniło wyłonione także w przetargu nieograniczonym Biuro Inżynierskie Matej & Matej

s.c. z Tomaszowa Lubelskiego.

1. Zakres robót termomodernizacyjnych /zgodnie z wykonanym audytem energetycznym/ obejmował między innymi :
a) wykonanie ocieplenia ścian od zewnątrz z wykonaniem elewacji,
b) wykonanie ocieplenia stropu nad salą gimnastyczna,
c) wykonanie ocieplenia stropu nad piętrem budynku drewnianego,
d) wykonanie ocieplenia stropu nad piętrem części murowanej,
e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
f) wymiana instalacji c.o. w całym budynku.

2. Zakres robót remontowych wynikających (towarzyszących) z robót termomodernizacyjnych  /nie objętych audytem /:
a) roboty rozbiórkowe i uzupełniające (wymiana obróbek, rynien i rur spustowych),
b) wymiana instalacji odgromowej.
c) ocieplenie cokołu .